ZBIORNIKI CARBON

ZBIORNIKI CARBON SĄ PRZEZNACZONE DO MAGAZYNOWANIA::
  • ścieków komunalnych i bytowo-gospodarczych
  • wód opadowych i roztopowych
  • gnojówki, gnojowicy i wód gnojowych
  • ścieków i wód wykorzystywanych na cele rolnicze, przemysłowe lub p.poż.
  • innych cieczy w zakresie dobrej odporności fizyko-chemicznej HDPE z pominięciem paliw płynnych

Zbiorniki CARBON wykonane z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) są gotowe do eksploatacji bezpośrednio po montażu. Przeznaczenie zbiornika można zmieniać nawet po latach użytkowania. Zbiorniki standardowo są jednobryłowe. Istnieje możliwość łączenia zbiorników w baterie w celu zwiększenia łącznej objętości.

ZBIORNIKI CARBON CHARAKTERYZUJE:

R

podwójna ściana gwarantująca całkowitą szczelność, bardzo wysoką wytrzymałość oraz odporność na przemarzanie

R

wysoka wytrzymałość zbiornika potwierdzona badaniami w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie (standardowy naziom 1 m; naziom maksymalny nawet do 2,5 m)

R

wydana Aprobata Techniczna nr AT-15-9560/2015 przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

R

atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie

STANDARDOWE DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA CARBON:

R

materiał: polietylen wysokiej gęstości (HDPE)

R

objętość: od 2 m3 do 60 m3 w jednym zbiorniku

R

dostępne średnice: 1,0 m; 1,2 m; 1,5 m; 2,0 m; 2,5 m;

R

długość: do 13 m

R

średnica komina rewizyjnego DN600

R

wysokość komina rewizyjnego 50 cm

R

króciec przyłączeniowy HDPE DN 160

R

przykrycie warstwą gruntu ≤ 1 m

DODATKOWE OPCJE WYKONANIA:

R

dowolna ilość kominów rewizyjnych w średnicach DN600, DN1000, DN1200 w dowolnej lokalizacji

R

dowolna ilość, średnice i lokalizacja króćców przyłączeniowych z HDPE

R

możliwość wykonania dowolnych średnic i ilości króćców przyłączeniowych z PVC na uszczelkę in-situ

R

możliwość wykonania wewnętrznych przegród

R

możliwość wykonania przyłącza ssawnego wraz ze złączem typu strażackiego DN75-200

R

możliwość wykonania w wersji trzypłaszczowej