HYDRO CROSS

oczyszczalnia ścieków w technologii osadu czynnego wspomaganego złożem biologicznym

Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków HYDRO CROSS pracująca w technologii osadu czynnego wspomaganego fluidalnym złożem biologicznym w układzie osadnik wstępny-bioraktor-osadnik wtórny, przeznaczona jest do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych domów jednorodzinnych, pensjonatów, szkół, kempingów, hoteli, małych firm itp. Oczyszczalnia działa w pełni automatycznie dzięki zastosowaniu nowoczesnego sterownika kontrolującego pracę oczyszczalni.

Zbiorniki oczyszczalni HYDRO CROSS 4 (VI)

Szafa sterownicza oczyszczalni HYDRO CROSS

OCZYSZCZALNIE HYDRO CROSS CHARAKTERYZUJE:

R

wysoka skuteczność oczyszczania ścieków (ponad 90% redukcji dla substancji organicznych oraz zawiesin) potwierdzona badaniami wg normy PN-EN 12566-3+A2:2013-10 w jednostce notyfikowanej

R

niski koszt pracy oczyszczalni dzięki zastosowaniu podzespołów o małym zużyciu energii elektrycznej

R

sprawdzona technologia oczyszczania oparta na współpracy osadu czynnego oraz złoża fluidalnego

R

wysoka sprawność oczyszczania dzięki zastosowaniu wysokiej klasy dyfuzorów drobnopęcherzykowych oraz dmuchaw membranowych

R

niezależna szafa sterująca zabezpieczona przed wpływem warunków atmosferycznych lub zalaniem

R

pełna automatyzacja pracy oczyszczalni dzięki zastosowaniu energooszczędnego sterownika

ZBIORNIKI OCZYSZCZALNI HYDRO CROSS CHARAKTERYZUJE:

R

duża wytrzymałość, dzięki specjalnej konstrukcji, potwierdzona badaniami w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie

R

trwałość zbiorników oraz ich szczelność potwierdzona przez dwie niezależne jednostki notyfikowane

R

produkcja w 100% z czystego polietylenu, bez domieszek pogarszających jego właściwości

R

kompaktowe wymiary skutkujące małą powierzchnią zabudowy

R

możliwość zastosowania szerokiego systemu nadbudów

a) – RLM – równoważna liczba mieszkańców

b) – ze względów technologicznych wymiar może ulec zmianie

c) – w układzie szeregowym