PRZEPOMPOWNIE

Przepompownia jest wykonana jako zbiornik monolityczny z polietylenu wysokiej gęstości HDPE, w formie walca ze szczelnym dnem, gwarantującym całkowitą szczelność oraz wysoką wytrzymałość. Korpus przepompowni nie jest klejony ani skręcany śrubami.

Przepompownie występują w dwóch opcjach budowy tj. jednopłaszczowe wykonane metodą rotomuldingu oraz dwupłaszczowe wykonane metodą rotacji  synchronicznej (spiro strukturalne).

PRZEZNACZENIEM PRZEPOMPOWNI JEST POMPOWANIE:

R

ścieków bytowo-gospodarczych (w tym surowych)

R

wody brudnej

R

wody opadowej

R

wody roztopowej

R

gnojowicy

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW HYDRO PSS i PSO CHARAKTERYZUJE:

R

wysoka wytrzymałość korpusu przepompowni potwierdzona badaniami w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie

R

dwupłaszczowe korpusy przepompowni gwarantują dodatkową szczelność, wytrzymałość oraz odporność na przemarzanie

Przepompownia z korpusem dwupłaszczowym

Przepompownia z korpusem jednopłaszczowym