OCZYSZCZALNIE

OCZYSZCZALNIE PASYWNE

HYDRO OPTIMUS

Klasyczny typ oczyszczalni składający się z osadnika gnilnego oraz drenażu rozsączającego

ZOBACZ

HYDRO FIT

 

Oczyszczalnia wykorzystująca pasywną technologię oczyszczania ścieków przy pomocy biocenozy osiadłej na modułach biofiltracyjnych wspomaganych roślinnością hydrofitową.

HYDRO PASSIVE
HYDRO PURE

OCZYSZCZALNIE AKTYWNE

HYDRO ACTIVE

Oczyszczalnia w technologii SBR wykorzystująca do oczyszczania ścieków osad czynny.

ZOBACZ

HYDRO – V
Oczyszczalnia hybrydowa wykorzystująca do oczyszczania ścieków osad czynny oraz złoże biologiczne.

 

 

HYDRO CROSS

Oczyszczalnia ścieków w technologii osadu czynnego wspomaganego złożem biologicznym.

ZOBACZ

HYDRO GREENTECH