HYDRO OPTIMUS

OCZYSZCZALNIE DRENAŻOWE

Klasyczna przydomowa oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym przeznaczona do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych. Oczyszczalnia składa się z dwóch podstawowych elementów:

  • osadnika gnilnego wykonanego z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) w którym zachodzą procesy oczyszczania ścieków w wyniku sedymentacji i flotacji zanieczyszczeń oraz fermentacji osadu.
  • systemu rurowego złoża rozsączającego w którym zachodzi proces doczyszczania ścieków na drodze filtracji oraz biologicznego rozkładu w warunkach tlenowych

OCZYSZCZALNIE DRENAŻOWE OPTIMUS CHARAKTERYZUJE:

R
wysoka wytrzymałość osadnika gnilnego potwierdzona badaniami w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie
R
wysoka skuteczność oczyszczania osadnika gnilnego –  99,88%, potwierdzona badaniami w jednostce notyfikowanej TÜV SÜD
R

szczelność oraz trwałość konstrukcji zbiornika potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną TÜV SÜD

R
największy na rynku filtr doczyszczający zabezpieczający przed zamuleniem złoża (kolmatacja) prosta obsługa oraz zerowe koszty eksploatacyjne
R
zgodność z normą PN EN 12566-1:2004/A1:2006 potwierdzona certyfikatem jednostki notyfikowanej TÜV SÜD
R
znak CE oraz atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie

HYDRO OPTIMUS 2/1

HYDRO OPTIMUS 4/2

HYDRO OPTIMUS 3/1

HYDRO OPTIMUS 5/2

Istnieje możliwość zakupu osobno każdego z elementów systemu np. studzienki rozdzielczej.